Workshop mandag 18. september i Rollag. Det er lav terskel for å være med. Du får god hjelp av veiledere og inspiratorer med bred erfaring,  samt coaching i hvordan du skal fremføre ditt prosjekt best mulig. Vi presenterer også virkemiddelapparatet for gründere – den regionale etablerertjenesten, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunens egne tilbud og relevante andre støtteordninger og ressurser.