Veggli Vertshus er et serverings- og overnattingssted som ligger i Veggli i Numedal. Vertshuset har en meny som er tilpasset de fleste ønsker, og har også aktivitetstilbud som dresin og overnatting i togvogner.

Kjøkkenet er tuftet på norsk tradisjonsmat og har som mål å levere kvalitetsmat til en akseptabel pris. Oppskriftene har lang tradisjon på både vertshuset og i bygda. Kaféen har plass til ca 200 personen innendørs, og det er en stor og hyggelig uteservering med plass til cirka 80 personer.

Veggli Vertshus er lokalisert midt i Numedal, rett ved FV40.