Veggli vel er en interesseorganisasjon for alle med hjertet i Veggli.

Veggli Vel skal jobbe for trivsel og vekst i Veggli, slik at både lokalbefolkningen, hyttefolket, utflytta vegglinger, gjennomgangsturisten og andre som med tilknytning til området opplever det beste av Veggli.

Omstillingsprogrammet Rollag2020 har bistått Veggli Vel med etableringen av Velforening og ny aktivitetspark.