Veggli handel har fått støtte gjennom omstillingsprogrammet Rollag2020 og utvider med et nytt mini-kjøpesenter ved siden av Coop Prix. Kjøpesenteret åpnet for drift i løpet av 2017, og består av nye, lyse og funksjonelle lokaler.

Det er fortsatt mulig å bestille lokaler for leie i det nye minikjøpesenteret i Veggli som sto ferdigved juletider i 2017. Veggli Handel SA kan tilby lokaler fra 40 m2 og helt opp til 550 m2. Det er nye bygget er planlagt fleksibelt slik at det enkelt kan forlenges fram mot byggestart.

Lokalisering er avgjørende for at en forretning skal få stor nok trafikk og omsetning til å drive lønnsomt over tid. Coop Veggli har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 10 % gjennom flere år. Med svært god beliggenhet og med flere nye forretninger under samme tak, forventes det at trafikken vil forsterkes til glede for alle.