Ungdommen trives i Rollag. Kommunen kan tilby gode oppvekstvilkår og mange fritidsmuligheter på sommer som på vinter for både barn og ungdom.