Rollag har høyest næringsattraktivitet i Buskerud

I følge en rapport fra Telemarksforskning er Rollag kommunen med høyest næringsattraktivitet  de siste fem årene i Buskerud. Med høy næringsattraktivitet mener de at stedet har et næringsliv som vokser raskere enn forventet ut fra sine forutsetninger. Det må bety at her er jordsmonnet rikt og egnet for vekst!

Det kan ikke stikkes under en stol at arbeidslivet Rollag har vært gjennom en tøff periode med nedleggelse av hjørnesteinsbedriften Kongsberg Automative AS. Rollag kommune har derfor fått ekstraordinære omstillingsmidler og Kommunal- og regionaldepartementet bevilget 2 millioner årlig til nyskapning og næringsutvikling. Vi ønsker å bruke mulighetene dette gir oss til å løfte fram lokale næringer og bedrifter. Med oss på laget har blant annet Innovasjon Norge, Etablererveiledningen, Utviklingsfondet Trillemarka, Forskningsrådet med flere.

Lurer du på å utvide eller videreutvikle næringen din? Har du et prosjekt som virker en smule risikabelt eller en god idé, men vet ikke hvordan du skal komme videre? Kommunen ønsker å  stimulere både eksisterende bedrifter og initiativtakere til nye prosjekter som kan føre til flere arbeidsplasser og kan bidra med kunnskap, støtte og veiledning gjennom Rollag2020. Vi har ansatt en egen Gründergartner som kan hjelper deg med å få gode vekstbetingelser! Med oss på laget har blant annet Innovasjon Norge, Etablererveiledningen, Utviklingsfondet Trillemarka, Forskningsrådet med flere.

Det er vi i fellesskap som skaper fremtidens Rollag!