Forfatter og religionshistoriker Øystein Morten trives godt i Rollag, blant annet på grunn av det gode miljøet som eksisterer mellom innbyggerne.

– Rollag føles som det tryggeste stedet i verden, beskyttet mot både politisk uro og naturkatastrofer. Det hviler et godt samhold og en urokkelig ro over kommunen. I tillegg er det god plass, vakker natur, og jeg tror vi er ganske flinke til å ta imot folk som kommer utenfra også.