Bak Numehytta AS står lokale aktører med lang erfaring fra hyttebygging. De samarbeider med lokale håndverkerbedrifter og har som filosofi å bygge velfungerende hytter med et enkelt og tydelig formspråk.

Numehytta ønsker å bidra til et bedre miljø og følger nasjonale prinsipper for bærekraftige reisemål utarbeidet av Innovasjon Norge og NHO-Reiseliv. Disse bygger igjen på FN-WTO sine internasjonale prinsipper:

A. Bevare natur, kultur og miljø
1. Kulturell rikdom: Numehytta bruker lokal historie og tradisjoner for å styrke identiteten og øke opplevelsen av Vegglifjell.

B. Styrke sosiale verdier
5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping: Numehytta er lokal verdiskaping og gir lønnsomme arbeidsplasser lokalt, noe som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn i Numedal.

C. Økonomisk levedyktighet
9. Økonomisk levedyktig og konkurransedyktig lokal­samfunn: Numehytta arbeider for at Vegglifjell skal være et attraktivt og konkurransedyktig hytteområde på lang sikt.