Rollag kommune ligger i dalføret Numedal som har den høyest andelen gjenlevende middelalderbygninger, blant annet over 40 bygninger og 4 stavkirker. Den ene av disse er Rollag stavkirke fra ca 1150 og som ligger i et vakkert kulturlandskap på østsiden av Numedalslågen med prestegården og Rollag bygdetun som nærmeste naboer. Bygdetunet består av 14 bygninger hentet fra hele kommunen og er et kulturelt senter i bygda. Her foregår det ulike aktiviteter hele året!

Rollag har en rik kulturhistorie og mange steder finner du vel bevarte kulturminner, særlig kjente er de mange stabburene og gamle gårdsbygningene fra Middelalderen. Rollag stavkirke, bygdetunet, trevarden på Vrågåfjellet er steder hvor historien snakker til deg. Langs Numedalslågen finnes det også mange eksempler på nyere industrihistorie med kraftverk, demninger og den nå nedlagte Numedalsbanen der du kan sykle dressin mellom Rollag og Veggli .

I Rollag går kan du gå i Fritjof Nansens fotspor langs Søndre Nordmannsslepa, og om du vil, hele veien over Hardangervidda til Kinsarvik i Hordaland. Slepa var selve hovedferdselsåra mellom Østlandet og Vestlandet og har vært brukt i uminnelige tider.

Fridtjof Nansen var så begeistret for Rollag at han kjøpte seg en større tomt på nordsiden av Sørkjevannet og brukte området flittig til rekreasjon og ferie med venner og familie. Han skrev flere dagbøker i denne perioden og kalte området sitt eget kongerike:

”Her på denne plett av Guds jord valgte jeg mitt kongerike, ved fjellvannet, omkranset av den mørke alvorlige nåleskog med bjørkeskogen innimellom og med snaufjellet ovenfor. Velebuheien her i vest og Åkelifjellet i syd, og så bakenom i øst ligger det vakre Synhøvd. Her er ikke klemt, men heller ikke for vidt, fra den lave, skogkledde rygg på den annen side av vannet der vet jeg at en må kunne se utover lier og skoger ned i Telemarken, med Tinnsjøen og Gausta og Lifjellene, men jeg lenges ikke efter det, jeg lenges ingen steder på jorden. For her er fredelig og mildt, og allikevel alvorlig. Uten at jeg vet av det smelter min sjel mer og mer inn i denne natur. Den lukker opp og slutter meg inn.»

På Middelaldersenteret og gjennom Middelalderuka kan du få innblikk i og lære deg teknikker som vikingene brukte. Er du nysgjerrig på søm eller byggeteknikker fra middelalderen? Da er dette det rette stedet for deg!

Middelaldersenteret/Snekkerbua: Kjell Mogen, mobil 41220740, mail kjell@mogen.no

Rollag historielag: Randi Torill Kvislen mobil 924 26 299, mail rkvislen@gmail.com