Nore og Uvdal kulturskole tilbyr enkelt- og gruppeopplæring i musikk- og kunstfag for barn

og unge fra Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune. Kulturskolen er desentralisert og

mye av instrumentopplæringen legges rundt om på skolene i skoletiden. Kulturskolen

selger dirigenttjenester til Tunhovd Musikkorps, Rødberg skolekorps og Rollag og

Veggli Musikkorps, og prosjekttimer til skoler og barnehager. Kulturskolen arrangerer huskonserter,

julekonsert og sommeravslutning for elever med familie og venner.

 

En dag i måneden arrangeres Barnas Kunstdag som er åpen for alle barn i Rollag å delta på.